Grote Webwinkel

Cognitieve gedragstherapie bij depressie

Home > Body & mind > Alle body & mind

Cognitieve gedragstherapie bij depressie


9789031339853

De term 'depressie' verwijst naar een conglomeraat van ernstige, langdurige en invaliderende veranderingen in de beleving, de fysieke en cognitieve toestand en het gedrag van een individu. De wijze waarop een depressie zich uit, kan erg verschillen. Bij sommige personen staan stemmings- en gedragskenmerken op de voorgrond. Bij anderen ligt de nadruk meer op lichamelijke klachten. In dit boek uit de Praktijkreeks gedragstherapie gaan de auteurs in op de toepassing van cognitieve gedragstherapie bij de behandeling van depressie. Het therapeutische proces wordt met concrete voorbeelden, richtlijnen en suggesties verduidelijkt.

Artikel bestellen?

klik op de afbeelding of link om Cognitieve gedragstherapie bij depressie te bestellen via de webwinkel.
Dit overzicht wordt mogelijk gemaakt door Sanders Marketing.

Dit kost slechts 59.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Cognitieve gedragstherapie bij depressie

Home > Body & mind > Alle body & mind

Cognitieve gedragstherapie bij depressie


9789031373512

Cognitieve gedragstherapie bij depressie biedt een leidraad voor bij de behandeling van volwassen cliënten met als hoofddiagnose een milde tot ernstige depressieve stoornis, met of zonder dystyme stoornis.Het gedetailleerde protocol maakt gebruik van bewezen effectieve cognitief gedragstherapeutische technieken. In de therapie is aandacht voor: het ontwikkelen van een regelmatiger en stabieler levenspatroon, het onderkennen van problematische cognities, negatieve gedachten of 'leefregels' die van invloed zijn op de depressieve stemming én het leren doorbreken van deze depressogene assumpties.Bij het protocol is ook een werkboek ontwikkeld voor de cliënt (titel: Doorbreek je depressie'). Dit werkboek is opgebouwd volgens dezelfde structuur als het protocol en vormt een essentieel onderdeel van het protocol.Cognitieve gedragstherapie bij depressie is bedoeld als een houvast voor therapeuten bij de behandeling van cliënten met een depressie. Iedere zitting is in het protocol gedetailleerd beschreven. Het protocol is ook geschikt gemaakt voor gebruik in onderzoek.

Artikel bestellen?

klik op de afbeelding of link om Cognitieve gedragstherapie bij depressie te bestellen via de webwinkel.
Dit overzicht wordt mogelijk gemaakt door Sanders Marketing.

Dit kost slechts 49.95 Euro
Klik hier om te bestellen!