Grote Webwinkel

School & studieAlle school & studieboeken

Home > School & studieAlle school & studieboeken

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>

De Jasmijnrevolutie

Op 17 december 2010 stak een Tunesische jongeman zichzelf uit protest tegen het regime in brand. Die daad had grote gevolgen. Hij groeide uit tot een nationale held en het Tunesische volk vond de moed in opstand te komen. President Ben Ali weigerde af...

Dit kost slechts 19.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Taal op drift

In Taal op drift onderzoekt Joop van der Horst taalveranderingen door de eeuwen heen. Sommige veranderingen gaan al duizend of tweeduizend jaar almaar in dezelfde richting. Daar komt geen menselijk ingrijpen aan te pas; het gaat vanzelf. Toch blijkt dat...

Dit kost slechts 29.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Hoe lees ik korte verhalen?

Voor lezers die meer uit hun boek willen halen en voor de fans van Hoe lees ik? die zich verder willen verdiepen in de literatuur Met verhalen van o.a. Truman Capote, Raymond Carver, Edgar Keret, Virginia Woolf en Anton Tsjechov In Hoe lees ik korte...

Dit kost slechts 20.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Wat iedereen moet weten over de natuurwetenschappen

Wat iedereen moet weten van de natuurwetenschappen. In De bètacanon komen vijftig kernbegrippen uit de natuurwetenschappen aan de orde, variërend van het getal nul tot ecologie, van evolutie tot plastics, van Einstein tot de koolzuurcyclus, van formules...

Dit kost slechts 20.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Verkeringsreis

Zodra je verkering krijgt, begint je verkeringsreis. Misschien heb je al een paar jaar verkering. Misschien nog maar een paar weken. Of helemaal nog niet. Voor al deze jongeren is dit boekje bedoeld. Meer dan ooit is het belangrijk om je verkeringstijd...

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Geestelijke brieven

Al zo'n 250 jaar worden de geestelijke brieven van de godvruchtige Anne Dutton (1692-1765) met veel stichting gelezen en herlezen door duizenden christenen in de Angelsaksische wereld. De eenvoudige, inhoudsvolle brieven van Dutton zijn gericht aan vrienden...

Dit kost slechts 19.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Met je kind praten over het geloof

Met je kind in gesprek over het geloof: je wilt het heel graag, maar hoe pak je het aan? Hoe breng je een gesprek op gang? En hoe breng je verdieping aan? Hoe kom je erachter welke vragen er leven in het hart van je kind? En wat doe je als je zelf niet...

Dit kost slechts 15.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Blijven bidden voor je kind

Kinderen hebben een zondig hart. Ze zijn in zonden ontvangen en geboren. Hoe moeten ouders daarmee omgaan? Op die vraag geeft de puriteinse predikant ds. Arthur Hildersham (1563-1632) op een indringende wijze antwoord in dit boekje. Christelijke ouders...

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Bijbelse liederen voor jonge kinderen

Zingen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dit boekje bevat een selectie van Bijbelse liederen die geschikt zijn om jonge kinderen aan te leren. Omdat bij ieder lied een herkenbare kleurenillustratie op de pagina staat, kan het kind het te...

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Tekenaars

Het boek 'Tekenaars' van Joukje Akveld koop je bij bookspot.nl, nu voor €17.95!

Dit kost slechts 17.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Sieb Posthuma

'Als ik terugdenk aan hoe ik als jongetje kon wegdromen bij de tekeningen van Dick Bruna, en als ik dan bedenk dat er ergens in Nederland misschien een kind rondloopt met een boek van mij die datzelfde gevoel heeft als ik toen, dan is dat genoeg....

Dit kost slechts 25.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Helende zorg

ARNOLd Smeets (red.) Helende zorg Een geïnspireerd perspectief op gezondheid en ziekte Helende zorg is anders dan genezende zorg. Het is de zorg die met aandacht, therapie, operaties of medicatie ziektes bestrijdt. Het maakt het perspectief op ziekte...

Dit kost slechts 24.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Vragen staat vrij

Het stellen van vragen is een van de belangrijkste vormen in de menselijke communicatie. Het gemeenschappelijke aan alle vragen is dat zij bedoeld zijn om iets in beweging te brengen. In situaties van onderwijs en onderricht zetten vragen van oudsher...

Dit kost slechts 24.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

De Appelschase babymoord

Het boek 'De Appelschase babymoord' van M.V. van Koppen, P.J. van Koppen koop je bij bookspot.nl, nu voor €35.00!

Dit kost slechts 35.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Veilige evenementen

Er vinden in Nederland ieder jaar veel grootschalige evenementen plaats. Het waarborgen van de veiligheid op en rond deze evenementen is belangrijk, maar niet gemakkelijk. Het is de verantwoordelijkheid van organisatoren, gemeenten en hulpdiensten. Zij...

Dit kost slechts 43.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het veiligheidscomplex

De afgelopen decennia hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in de zorg voor maatschappelijke veiligheid. In Het veiligheidscomplex worden deze tegenstrijdige ontwikkelingen beschreven en geanalyseerd. Zij worden geplaatst tegen de achtergrond...

Dit kost slechts 39.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

En nu...?

Dit boek bevat handvatten voor overheden, bedrijven en instellingen voor het omgaan met de nafase van incidenten, rampen en crises, op strategisch en op uitvoerend niveau. In het boek staan tal van voorbeelden en praktische tips. De voorbeelden en tips...

Dit kost slechts 39.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Veiligheid boven alles?

In onze samenleving is er langzamerhand een standaard overreactie op risico's en incidenten ontstaan, die vaak leidt tot overdreven maatregelen: de 'risicoregelreflex'. Het optreden van de overheid weerspiegelt deze tamelijk neurotische...

Dit kost slechts 42.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Beginselen van Caribisch Bestuursrecht

Op 10 oktober 2010 ('10-10-10') veranderde de samenstelling van het Koninkrijk der Nederlanden. Het land de Nederlandse Antillen werd opgeheven, Curaçao en Sint Maarten kregen, net zoals Aruba, de status van land en de eilanden Bonaire, Sint...

Dit kost slechts 33.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Whiplash juristen aan het woord

De vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 22 maart een congres met als thema: 'Whiplash: juristen aan het woord'. Vier zeer ervaren sprekers bogen zich over het lastige onderwerp whiplash,...

Dit kost slechts 43.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

De flexibiliteit van het recht van erfpacht

Enkele decennia geleden was erfpacht een populair beleidsinstrument onder overheden. Dat is niet meer zo. Van alle gemeenten die deze figuur gewend waren te gebruiken, wordt alleen Amsterdam nog als 'echte' erfpachtgemeente gezien. Het zijn...

Dit kost slechts 90.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk

Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk biedt een handleiding voor het schrijven van effectieve teksten in een juridische beroepspraktijk. In dit boek staan adviezen voor kort en bondig formuleren, voor een heldere opbouw van een tekst, voor een overtuigende...

Dit kost slechts 30.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Over de gespannen verhouding tussen klachtplicht en verjaring

De standaard verjaringstermijn in het overeenkomstenrecht is vijf jaar (art. 3:307 tot en met 3:311 BW). De lengte van de klachttermijn (art. 6:89 BW) is niet vast, maar bedraagt veelal enkele maanden tot zelden meer dan twee jaar. Als de klachttermijn...

Dit kost slechts 33.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Vijftig juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht

Een kritische beschouwing over de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de reikwijdte van de grondrechtenbescherming in Melloni, een felle aanklacht tegen de afdoening van de SGP-zaak door het Europese Hof voor de Rechten van de...

Dit kost slechts 54.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

De gouden rugzak

De praktijk leert ons dat een opgebouwd familievermogen na twee generaties in veel families is verdampt. Wat doen families die al verschillende generaties vermogen succesvol overdragen anders, dan families die hierin falen? Deze vraag stond centraal in...

Dit kost slechts 63.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Eindelijk hypotheekvrij!

Gerhard Hormann was er echt als één van de eersten bij, in die hele aflostrend. Hij zette tienduizenden slimme lezers massaal aan tot aflossen. Zijn boek Hypotheekvrij (herdruk op herdruk) is een bestseller. In dit nieuwe boek maakt Hormann na acht...

Dit kost slechts 15.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het nieuwe nietsdoen

Geen hypotheek, geen geldzorgen, geen stress We hebben het drukker dan ooit, voelen ons constant opgejaagd en slapen korter dan vorige generaties. De helft van alle werknemers klaagt nu al over te veel stress, terwijl de overheid juist van ons verwacht...

Dit kost slechts 15.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Een olifant in mijn keuken

In dit hartverwarmende en ontroerende boek beschrijft Françoise Malby hoe ze alles op alles zet om de olifantenkudde, haar kudde, te beschermen en hoe ze haar droom, een opvangcentrum voor wilde dieren, wil waarmaken. Het is het prachtige vervolg op...

Dit kost slechts 21.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Zo gek is het geworden

Met medewerking van Geert Wilders Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid zijn niet meer weg te denken van het politieke toneel. Al ruim een decennium is hij de meest spraakmakende politicus van Nederland. Zijn bekendheid reikt inmiddels tot ver...

Dit kost slechts 20.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Slotakkoord

Vijftien misverstanden over euthanasie en hulp bij zelfdoding Als er al een drijfveer was voor het schrijven van dit boek: euthanasie heeft niets te maken met 'Huppakee', euthanasie is geen fluitje van een cent, niet voor wie het vraagt en niet...

Dit kost slechts 20.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Coronaproof!

Coronaproof! 10 praktische stappen om een pandemie door te komen Gerhard Hormann In zijn vorige boek voorspelde Gerhard Hormann een grote crisis in 2020, zonder precies te weten in welke gedaante die zich zou aandienen. vanuit een vaag voorgevoel zijn...

Dit kost slechts 15.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Restaureren na endodontische behandeling

Na de wortelkanaalbehandeling moet het gebitselement worden gerestaureerd. Niet voor elke tand of kies is de beginsituatie hetzelfde. Bij gebitselementen waarvan (nagenoeg) alleen de endodontische opening hoeft te worden gesloten, voldoet een eenvoudige...

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Aandoeningen van het mondslijmvlies

Het boek 'Aandoeningen van het mondslijmvlies' van Isaac van der Waal koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Diepe carieslaesies

Het boek 'Diepe carieslaesies' van A.J.P. van Strijp, E. Tijskens, R. Gruythuysen koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het dahlconcept

Het boek 'Het dahlconcept' van Kya Wabeke koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Diagnostiek van gebitsslijtage

Het boek 'Diagnostiek van gebitsslijtage' van Frank Lobbezoo, Peter Wetselaar koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Halitose

Het boek 'Halitose' van Cees de Baat koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Slaapapneu

Samenvatting Slaapapneu In de afgelopen decennia heeft de slaapgeneeskunde zich ontwikkeld tot een multidisciplinair vakgebied, waarmee inmiddels ook de tandarts te maken heeft. De tandheelkundige slaapgeneeskunde is een relatief jong vakgebied, dat zich...

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

TMD-pijn e

Het boek 'TMD-pijn e' van Corine Visscher koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

Het boek 'Infectiepreventie in mondzorgpraktijken' van Alexa Laheij koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Behandeling van gebitsslijtage

Het boek 'Behandeling van gebitsslijtage' van Bas Loomans koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Kindvriendelijke mondzorg

Het boek 'Kindvriendelijke mondzorg' van René Gruythuysen koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Personeelsmanagement

Het boek 'Personeelsmanagement' van Erik Ranzijn koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Problematische mondzorg bij zorgafhankelijke patiënten

Het boek 'Problematische mondzorg bij zorgafhankelijke patiënten' van Claar van der Maarel-Wierink koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Cone Beam Computed Tomografie

Cone beam CT is een relatief jonge beeldvormingstechniek in de tandheelkunde. Toch heeft deze techniek zich al een duidelijke plaats weten te verwerven als diagnosticum in diverse tandheelkundige deelgebieden, zoals de endodontologie, implantologie, orthodontie,...

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Diagnostiek van parodontale aandoeningen

Het boek 'Diagnostiek van parodontale aandoeningen' van Fridus van der Weijden koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Apicale microchirurgie

Het boek 'Apicale microchirurgie' van Fenneke Dommering koop je bij bookspot.nl, nu voor €45.00!

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Diagnostiek van gebitsslijtage

Gebitsslijtage is een multifactoriële aandoening, die leidt tot het verlies van de harde tandweefsels (glazuur, dentine en wortelcement). Gebitsslijtage kan worden onderverdeeld in mechanische slijtage (intrinsiek en extrinsiek) en chemische slijtage...

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Vitaal houden van de pulpa

Een geëxponeerde pulpa is nog lang geen verloren orgaan. Een tandpulpa die niet geïnfecteerd is met micro-organismen en die op de juiste manier wordt overkapt, heeft het vermogen om te regenereren, waardoor het gebitselement zijn vitaliteit behoudt....

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Interpretatie van tandheelkundige röntgenopnamen

Het interpreteren van röntgenopnamen is een gecompliceerd proces, bestaande uit opeenvolgende stappen. Als een röntgenopname wordt bekeken, worden allereerst structuren in het beeld waargenomen. Dit zijn bijvoorbeeld contouren, lichte en donkere vlakken...

Dit kost slechts 45.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>