Grote Webwinkel

Religie

Home > Religie

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>

Josia

Dit boek gaat over Josia, een van de laatste koningen van Juda. Op achtjarige leeftijd wordt hij koning. Als hij zestien jaar is, begint hij de Heere te zoeken. Wanneer enkele jaren later de tempel onder zijn leiding hersteld wordt, doet de hogepriester...

Dit kost slechts 12.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Zo gezegd...

Binnen de kerkelijke gemeente wordt veel gecommuniceerd. Gemeenteleden, ambtsdragers, jongeren én ouderen zoeken contact en verbinding door gesproken en niet-uitgesproken woorden. Veel belangrijker in de gemeente is de prediking van Gods Woord. Op die...

Dit kost slechts 17.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Ik wist niet hoe moeilijk dit was!

Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en wegvegen. Het rouwproces is eigenlijk een herordening van het leven waarin grote en onherstelbare verliezen zijn gekomen. Rouw raakt jong en oud. De een sterft door kanker. De ander wordt plotseling uit dit...

Dit kost slechts 11.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

De Heere onze gerechtigheid

Deel 3 serie Theologische thema's De rechtvaardiging door het geloof behoort tot de kern van het Evangelie. Het is de 'vrolijke ruil' waarbij onze ongerechtigheid ingeruild wordt voor de volmaakte gerechtigheid van Christus. In deze studie gaat de auteur...

Dit kost slechts 17.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Zonder geld en zonder prijs

Dit geschenkboekje is samengesteld uit de werken van de geliefde predikant Robert Murray McCheyne (1813-1843). Het geheel vormt een praktische handreiking rondom het Heilig Avondmaal. Het boekje bevat zes meditaties voor maandag tot en met zaterdag. Voor...

Dit kost slechts 11.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Andrew Bonar als pastor

U moet meer hebben dan een hoop. Nu al kunt u wéten of uw naam geschreven staat in het boek des levens van het Lam.' Nuchterheid, teerheid en godsvrucht gingen samen bij de Schotse predikant Andrew Bonar (1810-1892), een vriend van McCheyne. Dit boek,...

Dit kost slechts 17.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

De Engelse puritein Thomas Hooker (1586-1647) geeft aangevochten en bestreden zielen onderwijs in de weg der zaligheid. Met grote bewogenheid en ernst geeft hij bekommerde zielen raad en troost. Hij wijst de lezer op de beloften uit Gods Woord en de noodzaak...

Dit kost slechts 14.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

De onzienlijke dingen

We geloven dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. We noemen dit de zichtbare wereld. Er is echter ook een geestelijke wereld. God heeft ook die wereld van engelen, gevallen engelen, machten en krachten geschapen. Wij zien die wereld niet, maar...

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Een man een man

Wat maakt een man een man? Echte mannen hebben daar best ideeën over. Woorden als stoer, avontuurlijk en dominant komen al snel in beeld. Maar wat zegt de Bijbel? 'Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen', staat in Genesis. Jonge mannen worden opgewekt...

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het genadeleven

In dit boek behandelt de Schotse puritein Samuel Rutherford de werkingen van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. Achtereenvolgens bespreekt de auteur Gods heilige soevereiniteit in de schepping, de herschepping en het leven van Zijn kinderen....

Dit kost slechts 39.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Kleine geloofsgroepen

Binnen de kerk in West-Europa ontstaat door samenwerking en samenvoeging een nieuw type parochie. Daarin is de vraag naar de kwaliteit van de gemeenschap opnieuw actueel. De opkomst van kleine geloofsgroepen lijkt een antwoord te bieden op de behoefte...

Dit kost slechts 14.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Hoogtepunten uit de gregoriaanse traditie

Hoogtepunten uit de gregoriaanse traditie. Een liturgisch en historisch perspectief. De gregoriaanse traditie kent een lange en rijke geschiedenis. Zij omvat de oudst genoteerde muziek uit de Europese cultuur. Al vanuit de 9e eeuw zijn manuscripten bekend....

Dit kost slechts 24.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Dankzij de zangers

Ad Deckers Dankzij de zangers Over toontekens in de Hebreeuwse bijbel Ad Deckers (Tilburg 1930) is altijd in het onderwijs werkzaam geweest. Lange tijd als docent pedagogiek aan de kweekschool, de Leergangen en het Conservatorium (Tilburg). Door zijn...

Dit kost slechts 22.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Op de pelgrimsweg van het geloof

Rob Kurvers Op de pelgrimsweg van het geloof Preken voor het jaar C Sterk geworteld in de ervaringen van mensen van het begin van de 21e eeuw luistert Kurvers naar de verhalen van de bijbel. Hij volgt de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar. Hij...

Dit kost slechts 17.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Paradisewill.com

Paradisewill.com Caroline Waltman de bijbel in 609 foto's en 830 verzen voorwoord: Désanne van Brederode De 609 foto's in dit boek - gemaakt in zestien verschillende landen - zijn een visuele vertaling van zowel het Oude als het Nieuwe Testament....

Dit kost slechts 7.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Veer-kracht

Holkje van der Veer Veer-kracht Spiritueel leven met een bijzonder lichaam Je wordt geboren met het Marfan syndroom, je ontvangt een wat lang en slungelachtig lichaam. Hoe ga je om met kwetsbaarheid en de littekens die je opdoet? Maar vooral hoe groei...

Dit kost slechts 16.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Kiemcellen

Monniken zijn vreemdelingen, om met de Trappist Michael Casey te spreken, ze zijn 'vreemd in de stad' (strangers to the city). De gemeenschappen die ze vormen, evenals andere gemeenschappen die monastiek geïnspireerd zijn, zou je als kiemcellen...

Dit kost slechts 19.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Liturgische spiritualiteit

Thomas Quartier osb Liturgische spiritualiteit Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld Dit boek verkent de mogelijkheden van een liturgisch leven vandaag vanuit de benedictijnse traditie. De auteur verbindt de velden van liturgie en spiritualiteit...

Dit kost slechts 17.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Onze vader

Franck Ploum Onze Vader - wat zeg je? Reisleider bij een oergebed In twee van de vier evangelieverhalen over Jezus Messias is een gebed opgenomen dat in onze traditie het 'Onze Vader' is gaan heten. We mogen het met recht het oergebed van de...

Dit kost slechts 14.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Anders leven

Anders leven. Monniken vervullen tegenwoordig verschillende functies: zij runnen kloosters, zijn gesprekspartner voor velen, en staan symbool voor een inspirerende levenswijze. Maar waar bestaat die inspiratie precies uit - binnen en buiten de kloosterpoort?...

Dit kost slechts 17.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Wat Paulus bezielde

Joop Smit Wat Paulus bezielde Een staalkaart uit zijn brieven Dit boek neemt de lezers mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. De hoop is dat zij gaandeweg steeds meer geboeid raken door diens uitdagende persoonlijkheid. Trouw aan zijn eigen...

Dit kost slechts 16.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

God met ons

Rowan Williams God met ons. De betekenis van het kruis en de opstanding - toen en nu Een frisse kijk op de basis van het christelijk geloof door een van de grootste theologen van dit moment. Het staat vol met verhelderende inzichten, en heeft vragen aan...

Dit kost slechts 7.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Niets aan het einde ?

Niets aan het einde? Over opstanding en eeuwig leven Gerhard Lohfink Is de christelijke hoop op verrijzenis nog levend of is ze veeleer vermoeid geworden? Hoe kan men vandaag over opstandingsgeloof en eeuwig leven spreken? Gerhard Lohfink maakt deze fundamentele...

Dit kost slechts 15.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

De Islam begrijpen

Adrien Candiard De islam begrijpen. Of beter gezegd, waarom we er niets van begrijpen Al jarenlang worden we overspoeld met informatie en meningen over de islam. Zowel de tragische actualiteit van onze wereld als ook de diepe veranderingen binnen de Franse...

Dit kost slechts 16.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Vieren en delen

Louis van Tongeren & Gerard Rouwhorst (Red.) - Vieren en delen De verhouding tussen liturgie en diaconie Liturgie en diaconie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch beleven veel christenen liturgie en diaconie vaak als gescheiden werelden. Liturgie...

Dit kost slechts 20.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Zingen van grote dingen

Anton Vernooij, priester, musicus, docent en schrijver, heeft zijn leven lang nagedacht en geschreven over muziek in de liturgie. Zijn publicaties verschenen in diverse tijdschriften en bundels. Uit zijn grote oeuvre hebben Martin Hoondert, Marja Blakenburg...

Dit kost slechts 15.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Geestelijke brieven

John Chapman Geestelijke brieven Dom John Chapman (1865-1933) was de zoon van een Anglicaanse priester. Hij studeerde theologie in Christ Church, Oxford. Chapman bekeerde zich in 1890 tot de Rooms-Katholieke kerk en werd benedictijn in het Belgische Maredsous....

Dit kost slechts 12.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het onzevader

Joop Smit Het Onzevader Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed De woorden staan in je geheugen gegrift. Moeiteloos bid je het Onzevader mee. Maar vroeg of laat tasten veranderingen in de vertaling van het Onzevader ook de versie aan...

Dit kost slechts 9.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Zingen van binnenuit

Hein Vrijdag Zingen van binnenuit Een wegwijzer voor dirigenten, voorzangers en koren Waarom gaat hier de melodie omhoog? Wat zou de componist bedoelen met deze pp aanduiding? Waarom op dit woord een dissonant en op het volgende een stralend consonant...

Dit kost slechts 24.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Wat is heilig

Rowan Williams Wat is heilig? Christendom voor mensen van vandaag. Rowan Williams is niet alleen een vooraanstaand theoloog, hij heeft ook de gave om het christelijke geloof op een eenvoudige en verfrissende manier te vertolken. Hoe eenvoudig soms ook...

Dit kost slechts 19.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Franciscus van Assisi ontmoet de sultan

Paul Moses Franciscus van Assisi ontmoet de sultan Vredesmissie in oorlogstijd In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi de ontmoeting zocht met de toenmalige leider van de moslims, Sultan Malek al-Kamil. Dat was hoogst ongebruikelijk...

Dit kost slechts 24.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

'Kick' de kerk uit haar coma

JACQUELINE STRAUB 'Kick' de kerk uit haar coma Als geëngageerde katholiek kan Jacqueline niet accepteren dat de verhouding van de kerk met jongeren nu niet bepaald bloeiend is. Zij wenst als jongere christen niet opgegeven worden maar wil lid...

Dit kost slechts 19.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het evangelie spiritueel gelezen

ANSELM GRÜN Het evangelie spiritueel gelezen Deel 1 Matteüs en Marcus Anselm Grün geeft in deze tweedelige serie een meesterlijke interpretatie van de vier evangeliën, op basis van de actualiteit van de wetenschap, verwoord in een taal die iedereen...

Dit kost slechts 28.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

De zondag kleuren met verhalen

FELICIA DEKKERS & PETRA MERGAERTS De zondag kleuren met verhalen. Bijbelse kleurplaten met handreiking Een werkschrift met kleurplaten en teksten die de Bijbelverhalen rond Jezus volgen. In de afbeeldingen zijn steeds twee kinderen aanwezig: Bram en Sara....

Dit kost slechts 13.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Spiritueel moederschap

KITTY BOUWMAN Spiritueel moederschap. Twee vrouwen in het leven van Augustinus In Augustinus' zoektocht naar innerlijke vrede spelen twee vrouwen een belangrijke rol. Zijn moeder Monnica, die hem vertrouwd maakt met het christelijke geloof, en zijn...

Dit kost slechts 18.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

De eenzaamheid doorbreken

ERIK VARDEN De eenzaamheid doorbreken Over christelijk gedenken De ervaring van eenzaamheid is even universeel als honger en dorst. Maar omdat het ons zo ten diepste raakt, zijn we geneigd er niet over te spreken. Wie kent niet haar pijn? Geen stem zaait...

Dit kost slechts 22.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Christfulness

Sally Welch Christfulness. 40 spirituele oefeningen Deze laagdrempelige en praktische gids brengt het populaire mindfulness in verbinding met christelijk gebed en contemplatie. Het resultaat is een boekje dat je als spirituele reisgenoot het heilige in...

Dit kost slechts 16.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Psalmen interpreteren en vertalen

Archibald van Wieringen & Joke Brinkhof (red.) Psalmen interpreteren en vertalen. 75-jaar Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus In 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus 75 jaar. Deze bundel is gebaseerd op de voordrachten...

Dit kost slechts 18.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

De ontdekking van het Nieuwe Testament

Daniël De Waele De ontdekking van het Nieuwe Testament Het Nieuwe Testament lijkt vrij toegankelijk. Toch is het geschreven in een cultuur die diepgaand verschilt van de moderne wereld. Een boek als Openbaring doet iemand perplex staan, wat in de Hebreeën-brief...

Dit kost slechts 19.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Zonder Jezus kunnen we niets

De opdracht van de verkondiging van het Evangelie is niet - zoals paus Franciscus in dit vraaggesprek met Gianni Valente betoogt - een taak van het 'bevoegd personeel' alleen en van daartoe geselecteerde kerkelijke functionarissen. Het is een roeping...

Dit kost slechts 11.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

De brief aan Filemon

De christelijke moraal ontmoet al langer verzet en onverschilligheid. De priesters hebben het ernaar gemaakt met hun opgeheven vingertje, terwijl ze tegelijk het misbruik ongemoeid lieten of erger: eraan meededen. Intussen zijn veel gelovige mensen onthand...

Dit kost slechts 16.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

De eeuwige nar

Bij gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de norbertijnerorde (2021) roept cultuurtheoloog Frank G. Bosman de religieuzen van vandaag op trouw te blijven aan hun bijzondere roeping: leven als dwaas omwille van Christus. Dat klinkt een beetje cru,...

Dit kost slechts 14.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Onuitsprekelijk paradijs

De Amerikaanse trappistenmonnik Thomas Merton - misschien wel de beroemdste monnik van de twintigste eeuw - was een groot natuurliefhebber. Zijn dagboeken getuigen van zijn intense, spirituele natuurervaring die ten diepste voortkomt uit een mystieke...

Dit kost slechts 19.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het evangelie spiritueel gelezen

Anselm Grün geeft in deze tweedelige serie Het Evangelie spiritueel gelezen een meesterlijke interpretatie van de vier evangeliën, op basis van de actualiteit van de wetenschap en verwoord in een toegankelijke taal. In dit tweede deel staan de evangelisten...

Dit kost slechts 28.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Op weg naar Kerstmis 2021

De maanden november, december en januari raken aan levensthema's: gedenken, afscheid, wachten, verwachten, geboorte; maar ook angst, eenzaamheid, gastvrijheid, dakloosheid, nieuw begin en verlangen naar meer vrede. Vragen die dood en leven raken. Vragen...

Dit kost slechts 6.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Om te volgen

Een kruisweg is meer dan een veertiental mooie 3D-achtige afbeeldingen. Het vertelt het verhaal van Jezus' laatste gang. Het is ook de samenvatting van wat Hij ons heeft willen brengen. De kruisweg is een levensweg. Jezus heeft geleefd om Hem te volgen...

Dit kost slechts 14.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

God speelt geen enkele rol in mijn leven ...

Is het niet geweldig als je kunt zeggen: 'God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur!' Helaas speelt de almachtige God nog veel te vaak wel een rol in het leven van velen van ons. Wij laten ons denken en doen beïnvloeden...

Dit kost slechts 15.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Mythe en wetenschap

Tito Vignoli (1829-1914) behoorde tot de eerste geleerden in Europa die vol overtuiging de evolutietheorie van Darwin aanhingen. Hij was antropoloog, godsdiensthistoricus, filosoof en psycholoog, en goed op de hoogte van de linguïstiek, de natuurwetenschappen,...

Dit kost slechts 19.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het hart van Boeddha's leer

In dit boek maakt Thich Nhat Hanh ons deelgenoot van de basis van het boeddhisme. In zorgvuldig gekozen bewoordingen behandelt hij de ware natuur van het lijden en de rol die lijden speelt in het scheppen van mededogen, liefde en vreugde - kortom, de...

Dit kost slechts 16.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Boeddha's dieet

Wil jij ook dieettips van de enige echte Boeddha? Dan ben je hier aan het goede adres. Lang voordat het populair werd, hield de Boeddha zich namelijk al bezig met intermittent fasting. Wat hij 2500 jaar geleden wist, is tegenwoordig wetenschappelijk bewezen:...

Dit kost slechts 18.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>