Grote Webwinkel

Religie

Home > Religie

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>

Kracht van God tot zaligheid

In dit boek worden op toegankelijke, maar wel diepgravende wijze vijf fundamentele thema's van de brief van Paulus aan de Romeinen beschreven. Waarom is het Evangelie een kracht van God? Wat is de gerechtigheid van God? Wat heeft Abrahams geloof...

Dit kost slechts 15.06 Euro
Klik hier om te bestellen!

Begrijp je wat je leest?

Hoe weet ik dat de Bijbel waar is? Wat moet ik met tegenstrijdigheden in de Bijbel? Waarom is de Heere Jezus nog niet teruggekomen? Heeft het volk Israël nog betekenis? Waarom werd Paulus geroepen? Hoe kan ik het Bijbelboek Openbaring begrijpen? Allemaal...

Dit kost slechts 15.32 Euro
Klik hier om te bestellen!

En God sprak: 'Ik ga grote Geheimen prijsgeven'

God sprak tot mij: jij moet een boek schrijven dat Ik Zelf zal inspreken. Waarom ik? vroeg ik aan God. En God sprak: Ik heb Me geopenbaard aan jou omdat Ik grote Geheimen wil prijsgeven; én omdat Ik Mijzelf en Mijn Zoon Jezus Christus nogmaals bekend...

Dit kost slechts 14.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

De dag des HEEREN

'De Openbaring van Jezus Christus.' Met deze woorden begint het boek Openbaring. Maar is er een sleutel tot het begrijpen van deze Openbaring? De Openbaring lijkt zo dikwijls eerder een versluiering... Het hele boek draait om 'de dag des...

Dit kost slechts 14.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

In de kerk geboren

In 1959 (mijn geboortejaar) schreef mijn vader, Anne van der Meiden (1929) verhalen over zijn jeugdjaren. Zijn ouders waren koster van de Christelijke Gereformeerde kerk in Enschede. Het gezin woonde naast de kerk. Enkele verhalen werden geplaatst in...

Dit kost slechts 15.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

Gekleurde schaduw

Onze mensenlevens hier op aarde zijn omgeven door schaduwkanten. Ziekte, pijn en eenzaamheid zijn verbonden factoren die daarbij kunnen meespelen. De ene verlangend naar genezing, de ander naar antwoorden en weer een ander naar het heengaan naar de Vader...

Dit kost slechts 12.29 Euro
Klik hier om te bestellen!

150 Psalmen 182 Gebeden

Voor elke Psalm in de Bijbel één of meerdere gebeden. Zo zijn er voor de 150 Psalmen 182 gebeden ontstaan. Niet omdat ik het zo gewild heb, maar doordat het zo gestuurd werd. Ik heb er geen andere woorden voor. Zo staat de Bijbel als basis aan deze...

Dit kost slechts 80.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het christelijke geloof volgens de brieven aan de Galaten en de Kolossenzen

Dit boekje is geen wetenschappelijk commentaar, maar is geschreven voor de leek met de bedoeling om de essentie van het christelijke geloof over te dragen door bespreking van Paulus' brieven aan de Galaten en de Kolossenzen. De strijd van Paulus...

Dit kost slechts 13.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het Spreken in Tongen

Het spreken in tongen staat in de Bijbel, daar kunnen we niet omheen. Maar wat moeten we vandaag de dag met dit onderwerp? Was het alleen voor de gelovigen in die tijd? Of wil God dat we vandaag nog steeds in tongen spreken? Dit boek geeft op basis van...

Dit kost slechts 13.32 Euro
Klik hier om te bestellen!

Vaderloos

Het gezin of de kring van de meest intieme relaties, staat in de maatschappij het meest onder druk. Vader verdwijnt letterlijk. Hij wordt een weekend-papa. Sommige weekend-vaders negeren hun kinderen volkomen. Het contact wordt verbroken. Het kind is...

Dit kost slechts 25.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

God bestaat

Het begin en het vervolg daarop. Er is een lied dat de schepping bezingt. Een lied over het leven. Er is een kind in de baarmoeder. Daar is duisternis, water, geluid. Maar het Leven is er ook. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat: Gods geest zweefde over...

Dit kost slechts 21.56 Euro
Klik hier om te bestellen!

Doe meer dan kijken . . . merk op

In 1984 begon ik met preken. Dat lag in het logische verlengde van mijn studie theologie en de opleiding tot voorganger en pastoraal werker bij de Nederlandse Protestanten Bond. Mijn eerste preek hield ik in Driebergen. Die eerste keer was geen succes:...

Dit kost slechts 19.28 Euro
Klik hier om te bestellen!

Eindeloos geliefd - Over liefde en acceptatie

Dit boek dat voor u ligt is tot stand gekomen in de veertigdagentijd in 2018. Gedurende de 40 dagen tussen Aswoensdag (de woensdag na carnaval) en Pasen (uitgezonderd de zondagen), heb ik elke dag een stukje geschreven over onvoorwaardelijke liefde. Ik...

Dit kost slechts 20.51 Euro
Klik hier om te bestellen!

De Genadige God

De Genadige God is een bijbelstudie over het woord genade in de Bijbel. Eigenlijk is de Bijbel één groot genadeverhaal en overal tussen de regels door vind je Gods onmetelijke genade. Dat begint al bij de schepping. De aarde is in uitzichtloze duisternis...

Dit kost slechts 18.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Pater Karel Wandeling

Aan de rand van Munstergeleen ligt in een idyllische omgeving het Bedevaartsoord Heilige Pater Karel. Met het NS station Sittard als begin- en eindpunt wordt een wandeling beschreven naar het bedevaartsoord. Een keuze kan gemaakt worden uit twee wandelingen...

Dit kost slechts 15.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het vergeten evangelie

'Jezus is als een lont. Net als je denkt dat hij verdwenen is, begint het vuurwerk.' Dit is een typerende zin uit het nieuwste boek van Reinier Sonneveld. Daarin zoekt hij op zijn bekende grondige én toegankelijke manier naar de betekenis van...

Dit kost slechts 19.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Er staat meer dan er staat!

Dien de Haan schreef boeken en columns onder het pseudoniem Annie Verdelman. Daarnaast was ze jarenlang een geliefd spreekster en eindredacteur van de Elisabethbode. Door haar verrassende Bijbeluitleg en warme toon wist ze haar hoorders in het hart te...

Dit kost slechts 13.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Tessalonicenzen

Tessalonica is in de tijd van Paulus een rijke en bedrijvige haven- en handelsstad aan de Via Egnatia, de prachtige Romeinse oostwestverbinding. Hier sticht de apostel een nieuwe gemeente. Wanneer Paulus er nog maar enkele weken het evangelie van koning...

Dit kost slechts 14.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

De verborgen eenheid van de Bijbel

Het Oude Testament lijkt steeds meer een ondergeschoven kindje te worden in christelijk Nederland. Het wordt geassocieerd met een wrede God, met geweld en wantoestanden. Wat hebben wij, nieuwtestamentische christenen, nu helemaal met dit weinig geliefde...

Dit kost slechts 19.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Opbrengsten van jongerencatechese

Het boek 'Opbrengsten van jongerencatechese' van Hans Meerveld koop je bij bookspot.nl, nu voor €19.50!

Dit kost slechts 19.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Spelenderwijs

Leven is improviseren. Thuis, op het werk, in de supermarkt, op de dansvloer, bij vrienden of in de kroeg, je hebt nooit een script. Vind je het ingewikkeld? De spelregels uit het improvisatietheater kunnen je helpen. Jezus blijkt verrassend genoeg een...

Dit kost slechts 18.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Homoseksualiteit en de kerk

De discussie rondom homoseksualiteit in de kerk is sterk gepolariseerd. Gesprekken verlopen veelal moeizaam en praktijken zijn verschillend. Homoseksuele broeders en zusters vragen zich maar al te vaak af of zij wel veilig zijn binnen de christelijke...

Dit kost slechts 18.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Verhalen om te delen

Dr. Peter van de Kamp (1952) is ruim twintig jaar werkzaam geweest aan de Theologische Universiteit Kampen. Als docent Praktische Theologie heeft hij zich vooral gericht op pastoraat, diaconaat en persoonlijk-professionele vorming. Zijn enthousiasme en...

Dit kost slechts 19.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Genezing en bevrijding - nu al en nog niet

Een toenemend aantal christenen heeft in de afgelopen decennia kennis gemaakt met de Dienst van Genezing en Bevrijding. Soms horen ze mooie getuigenissen over Gods ingrijpen in iemands leven. Andere verhalen of ervaringen laten hen vooral met vragen of...

Dit kost slechts 29.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Hemelse zaken

De kerkvaders van de eerste zes eeuwen hebben veel geschreven over sociaaleconomische thema's, zoals eigendom, arbeid, rijkdom en armoede. Hoewel er in Nederland weinig over geschreven is, bieden hun preken en geschriften een schatkamer aan ideeën die...

Dit kost slechts 14.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het groene hart van het geloof

Een prachtige zonsondergang, een adembenemend landschap, de meest kleurrijke dieren… Volgens Dave Bookless is het allerbeste dat de wereld biedt nog maar een voorproefje van wat komen gaat: Gods goede koninkrijk, waarin planten, dieren en mensen op...

Dit kost slechts 16.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Hoopvol leven

In Hoopvol leven ontdek je het soort leven waartoe Jezus mensen inspireert in onze chaotische wereld: een leven van vertrouwen, een leven waarin je je toelegt op liefde ondanks het feit dat je steeds weer faalt, een leven waarin je steeds weer verrast...

Dit kost slechts 16.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Dit is het uur van de trouw

In de beroemde brieven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), geschreven vanuit de gevangenis, staan verspreid een tiental gedichten. Samen met enkele losse gebeden uiterst persoonlijke uitingen van de theoloog en verzetsstrijder. Aanleiding, inhoud, vorm...

Dit kost slechts 19.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Dit is het uur van de trouw - met CD

In de beroemde brieven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), geschreven vanuit de gevangenis, staan verspreid een tiental gedichten. Samen met enkele losse gebeden uiterst persoonlijke uitingen van de theoloog en verzetsstrijder. Aanleiding, inhoud, vorm...

Dit kost slechts 24.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Denken om te dienen

In flitsen en fragmenten schetst dit boekje een beeld van 125 jaar Theologische Universiteit in Apeldoorn

Dit kost slechts 12.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Open leven

In Open leven leer je, samen met anderen, je te openen naar God (in het gebed) en naar je omgeving in concrete daden. Je ervaart een ander soort leven op een weg van vertrouwen, vreugde, hoop, commitment, vrijgevigheid, verzoening, en alertheid. Je kunt...

Dit kost slechts 16.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Handboek voor kringleiders

Het boek 'Handboek voor kringleiders' van Hayo Wijma, Peter van Genderen, Theodoor Meedendorp koop je bij bookspot.nl, nu voor €17.40!

Dit kost slechts 17.40 Euro
Klik hier om te bestellen!

Op zoek naar wijsheid

Welke christen wil niet graag wijs leven? Hoe doe je dat? Komt wijsheid gebruiksklaar uit de Bijbel? Kunnen alleen christenen ware wijsheid kennen? Koos en Karin de Geest nemen hun lezers mee op een boeiende zoektocht naar Bijbelse wijsheid, onder meer...

Dit kost slechts 15.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Eén kerk

Dit boek is geschreven uit verlangen. Verlangen naar de eenheid waar Christus van spreekt in zijn hogepriesterlijk gebed. Want er kan geen misverstand over bestaan: op grond van het Bijbelse getuigenis is de kerk van Christus één. Toch is er al in het...

Dit kost slechts 15.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Micha Cursus

Zorgen voor elkaar en voor de schepping.

Dit kost slechts 12.75 Euro
Klik hier om te bestellen!

Dan is het aardse leven

Het boek 'Dan is het aardse leven' koop je bij bookspot.nl, nu voor €22.50!

Dit kost slechts 22.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Verlangen naar een goede wereld

Onze samenleving heeft behoefte aan christenen die zich niet laten bepalen door de waan van de dag, maar door christelijke waarden. Vele van die waarden worden door alle mensen erkend. Tegelijk zijn ze niet vanzelfsprekend meer. Ze worden zomaar vergooid....

Dit kost slechts 14.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Goede moed 2020

Het boek 'Goede moed 2020' van H. Raveling koop je bij bookspot.nl, nu voor €9.85!

Dit kost slechts 9.85 Euro
Klik hier om te bestellen!

Een nieuw leven

Hoe geef je op christelijke wijze vorm aan je leven? Gaat het om wat mag en wat niet mag? We kunnen voor een christelijke levensstijl niet zomaar bij de geboden in de Bijbel terecht, zegt theoloog en ethicus Kees Kleingeld. Paulus schrijft dat de christen...

Dit kost slechts 16.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Hoe kan Jezus' kruisdood ons verlossen?

Jezus' kruisdood vormt de diepste kern van het christelijk geloof. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kan het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid? Twee antwoorden...

Dit kost slechts 22.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Van God spreken

Waarom zou je nog geloven? Het atheïsme is tegenwoordig het dominante perspectief van waaruit we betekenis geven aan ons leven. Althans, zo lijkt het. In dit boek spreken twee oud-studiegenoten - de een filosoof en predikant, de ander journalist en twijfelend...

Dit kost slechts 16.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Rust

Carianne Ros neemt je als therapeut en christen in dit inspirerende boek mee op een reis van 100 dagen naar meer innerlijke rust. Wie liefde laat doordringen in zijn of haar leven, wordt een rustiger en gelukkiger mens.

Dit kost slechts 17.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

In wolken uitgesneden

Het boek In wolken uitgesneden bevat 71 teksten om te lezen, voor te lezen of te zingen. Elk lied is voorzien van aanwijzingen voor de melodie. Naast Bijbelse en liturgische teksten bevat deze bundel vijftien 'Bonhoefferliederen', waaronder de tien inmiddels...

Dit kost slechts 18.75 Euro
Klik hier om te bestellen!

Elementaire Deeltjes Secularisatie

Voor het eerst is het zover: Nederland telt meer ongelovigen dan gelovigen', kopte Trouw in 2015. Media wijzen met regelmaat op de ontwikkeling van afnemend geloof in het moderne Westen. Secularisatie is de naam van dit clichébeeld. Secularisatie...

Dit kost slechts 9.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Meervoudig religieus

Anno 2018 laten veel Nederlanders zich inspireren door meer dan één religie. Zo'n kwart van de bevolking mixt en matcht elementen uit verschillende religies. De redenen hiervoor variëren: contacten met andersgelovigen, spirituele nieuwsgierigheid...

Dit kost slechts 19.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Uitverkorenen

Het was Witte Donderdag. Er kwam een man binnen, een priester. Hij ging achter de tafel staan. Kaarsen werden aangestoken in kandelaars. De aanwezigen waren stil. Zij waren allemaal uitverkorenen. De priester sprak de volgende woorden: 'Hij sprak tot...

Dit kost slechts 15.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Wie Blijft op aarde, wie gaat naar de Hemel en wie gaat naar de Hel?

Er zijn wereldwijd een heleboel ouders die bij leven een potje van hun religiositeit gemaakt hebben, zoals mijn biologische ouders. Ze waren evenals andere kwaadaardige gelovigen ook zeer slechte mensen of wellicht nog veel erger. Ze waren vrome Katholieken...

Dit kost slechts 29.33 Euro
Klik hier om te bestellen!

Paulus en de Macedoniërs

De Macedoniërs stonden tot in de wijde omtrek bekend om hun geloofsvertrouwen, waardoor zij als vanzelf vanwege hun daden door iedereen bewonderd werden en voorbeelden ter navolging waren. Dat alles ondanks het feit dat Paulus maar heel weinig tijd had...

Dit kost slechts 14.55 Euro
Klik hier om te bestellen!

PRAKTISCHE BIJBELSTUDIE deel 1

Bij Bijbelstudie denken we vaak aan gezellige bijeenkomsten of stille tijd, één op één, met God. Natuurlijk zeer belangrijk, interessant, opbouwend en stichtend. Velen zijn hierdoor gegroeid en hebben steun aan elkaar als broeders en zusters. Niks...

Dit kost slechts 14.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Dromen Vol Verlangen

De schrijver is geboren in 1946 en heeft van jongs af aan belangstelling gehad voor de dromen van de ziener op Patmos. Dromen waarin centraal staat het verlangen naar een leven in het koninkrijk van God. Andere publicaties van Peter Visser over dit thema...

Dit kost slechts 25.05 Euro
Klik hier om te bestellen!

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>