Grote Webwinkel

School & studieboeken

Home > School & studieboeken

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>

Sleutelboek Computernetwerken (B&W)

Dit cursusboek is geschreven voor het onderwijs in Vlaanderen (informaticabeheer) en Nederland (MBO ICT-opleidingen). Het sluit eveneens perfect aan bij het programma van bepaalde opleidingsonderdelen in het hoger en het volwassenenonderwijs. Dit boek...

Dit kost slechts 23.14 Euro
Klik hier om te bestellen!

Sleutelboek Computerhardware 2.0 (Kleur)

Dit cursusboek is geschreven voor het onderwijs in Vlaanderen (informaticabeheer) en Nederland (MBO ICT-opleidingen). Het sluit eveneens perfect aan bij het programma van bepaalde opleidingsonderdelen in het hoger en het volwassenenonderwijs. Dit boek...

Dit kost slechts 43.70 Euro
Klik hier om te bestellen!

Over leven met kunstmatige intelligentie

Dagelijks berichten media over het aanstormende gevaar dan wel de onbegrensde mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (kortweg AI van het Engelse 'artificial intelligence'). We zitten in een informatierevolutie. U heeft er allemaal mee te maken. Zit...

Dit kost slechts 15.37 Euro
Klik hier om te bestellen!

Help! Onze school gaat sluiten!

Er komt veel kijken bij het sluiten van een school, of de deuren nu definitief sluiten of dat het gaat om een fusietraject. Dit is het boek dat de auteurs zelf graag in handen hadden willen hebben toen hun school ging sluiten. Jacobien Kleijweg (intern...

Dit kost slechts 33.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

Tellen en rekenen met tig

Kinderen leren een taal via horen en spreken. Gesproken taal vormt hun denken en onthouden. Pas later leren ze lezen en schrijven. Wanneer de uitspraak van getallen verschilt van het lezen en schrijven geeft dat problemen. In het Westen lezen we van links...

Dit kost slechts 11.57 Euro
Klik hier om te bestellen!

Ziekte

Reeds 22 jaar is de auteur op zoek naar de waarheid achter elke vorm van disbalans in de bodymind. Ze gebruikt de term bodymind om aan te geven dat lichaam en geest zo nauw samenwerken dat een onderscheid tussen beiden onmogelijk is. Volgens haar bestaat...

Dit kost slechts 15.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

De Kracht van Blockchain

De meeste mensen zullen gehoord hebben van de cryptomunt bitcoin. De populariteit, die aanvankelijk was voorbehouden aan techneuten, bleek bij een groot publiek aan terrein te winnen. Het lonkende perspectief van een financieel systeem zonder banken sloeg...

Dit kost slechts 19.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het onbekende Nederland

Na afloop ging Marnix naar de professor toe. 'Ik ben in opleiding als dialectgeograaf en ik zou graag veldwerk willen doen in dit gebied.' 'Aha', zei de professor, 'het onbekende Nederland.' Hij dacht even na. 'De Benrather Linie is nog niet afdoende...

Dit kost slechts 15.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

Te slim voor de brugklas

Dit boek is voor al die slimme kinderen die binnenkort eindelijk naar de brugklas mogen of al in de brugklas zitten. Ben of ken jij zo'n slimmerik? Dan weet je vast ook dat die slimme kinderen het vaak nog best moeilijk krijgen in de brugklas. Hoe...

Dit kost slechts 25.66 Euro
Klik hier om te bestellen!

- Door Het Woesteland -

Begin 2018 startte Carry met haar trektocht door Nederland. Elke dag lopend van de éne overnachtingsplek naar de andere. Ze sliep bij verre bekenden, oude vrienden en mensen die zich gemeld hadden na een oproep op de social media. Het werd een reis voor...

Dit kost slechts 15.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Gelijkende Woorden / Mots Similaires

Snel een grote basiswoordenschat opbouwen in de andere taal ? Dat kan zonder moeite met deze woordenlijst van gelijkende woorden in het Nederlands en het Frans. Acquérir rapidement un grand vocabulaire de base dans l'autre langue ? Aucun problème avec...

Dit kost slechts 20.05 Euro
Klik hier om te bestellen!

De mensenhond

Na de bestsellers “De hondenfluisteraar” en “De puppyfluisteraar” van Klaas Wijnberg het langverwachte vervolg “De Mensenhond”. Een voor iedere hondeneigenaar zeer praktische, bruikbare manier van werken met honden, die het leven van eigenaar...

Dit kost slechts 30.80 Euro
Klik hier om te bestellen!

De Groeischool

Juist in de context van een school zijn zowel leerlingen als leraren enorm gebaat bij een cultuur met een sterk vertrouwen in het eigen leervermogen. Het stimuleert persoonlijke ontwikkeling en het heeft een positief effect op resultaten; op ieder denkbaar...

Dit kost slechts 20.51 Euro
Klik hier om te bestellen!

Tien jaar verder

In Tien jaar verder beschrijft de auteur op openhartige wijze over zijn jeugd, zijn ervaringen met dokters en psychologen en de lange, soms bizarre weg tot aan de diagnose POTS/dysautonomie. Dit boek geeft op tragikomische wijze weer hoe moeilijk het...

Dit kost slechts 15.37 Euro
Klik hier om te bestellen!

Professionele cultuur in ontwikkeling

In het onderwijs wordt veel gepraat over de ontwikkeling van een professionele cultuur en een lerende organisatie. Heb je beide nodig om je school te ontwikkelen? En hoe breng je die twee bij elkaar? Dat leest u in dit boek dat schoolleiders, bestuurders...

Dit kost slechts 23.60 Euro
Klik hier om te bestellen!

(on)Gewoon léven

Linneke van Endert (1963°) is moeder van twee kinderen, zorgzame partner, ruimhartige vriendin, zotte zus van Ron en Fik en creatieve duizendpoot. In (on)Gewoon léven vertelt ze haar levensverhaal. Op een eerlijke en openhartige manier neemt Linneke...

Dit kost slechts 21.53 Euro
Klik hier om te bestellen!

Klaar met die af.....Start!

Steeds meer mensen (b)lijken klachten te ondervinden die duiden op een burn-out. De auteur neemt je mee van de mogelijke oorzaken tot aan het herstel. Hoe diep kun je gaan, en wat zijn de gevolgen, maar vooral, hoe ga je hier mee om? De wereld is ineens...

Dit kost slechts 19.49 Euro
Klik hier om te bestellen!

Op zoek naar letters

De spelling van het Nederlands is gebaseerd op de uitspraak en dus op de klanken van de taal. Dan moet ook de didactiek dit als uitgangspunt nemen. In dit boek staat beschreven hoe dat kan. Bovendien worden alle spellingcategorieën uitgebreid behandeld...

Dit kost slechts 34.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Wisselende taalgrenzen

Buiten Nederlands en Belgisch Limburg bestaan er ook Duits en Frans Limburg. Het gaat over de status van het Limburgse dialect in de grensregio's. Zoals bijvoorbeeld het Geullands, het Platdiets of de diftongering in de buurt van Sittard en de Selfkant....

Dit kost slechts 20.57 Euro
Klik hier om te bestellen!

Nederlandse plaatsnamen verklaard

Nederlandse plaatsnamen verklaard is geschreven door Gerald van Berkel en Kees Samplonius. Van hun hand zijn ook Het Plaatsnamenboek (1989) en Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en historie (2006).

Dit kost slechts 128.54 Euro
Klik hier om te bestellen!

Kernreacties in het onderwijs

Zowel in de samenleving als binnen het onderwijs ligt het resultaat van het onderwijs onder het vergrootglas. Het thema staat garant voor zware debatten in de politiek en stellige uitspraken in de Nederlandse winkelcentra. Maar ook binnen het onderwijs...

Dit kost slechts 20.57 Euro
Klik hier om te bestellen!

Adam, waar ben je?

Waren Adam en Eva nu de eerste mensen op aarde? Hadden ze gewoon beiden twee ouders of is Adam door God geformeerd uit het stof van de aarde en Eva uit zijn zijde? Waren zij de eerste mensen die zondigden en de eerste mensen die stierven? Was er een zondeval...

Dit kost slechts 24.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Jaarboek van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland 2019

Jaarboek 2019 van Christelijke Gereformeerde Kerken De bijgewerkte gegevens van de kerken, kerkenraden, diaconieën, predikanten, deputaatschappen, periodieken, zusterkerken en de Theologische Universiteit. Daarnaast biedt het Jaarboek een jaaroverzicht...

Dit kost slechts 12.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Informatieboekje Nederlands Gereformeerde Kerken 2019

Het Informatieboekje bevat de bijgewerkte gegevens van de Nederlands Gereformeerde kerken, kerkenraden, diaconieën, predikanten, theologiestudenten, zendingswerk, periodieken en organisaties. Daarnaast bevat het Informatieboekje een uitgebreid jaaroverzicht...

Dit kost slechts 12.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Ken jezelf!

Dit boek zet de lezer aan het denken over wie hij is. Sociaal wetenschapper en psychosociaal therapeut Willem van der Horst laat systematisch, stap voor stap, zien wat inzichten uit de sociale wetenschappen, de theologie en de filosofie ons kunnen vertellen...

Dit kost slechts 28.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Multiculturele gerechtigheid

Hedendaagse samenlevingen worden geconfronteerd met het verschijnsel van de culturele en religieuze diversiteit. Dit 'multiculturalisme' werd eerst als een verrijking beschouwd, maar later groeide ook de aandacht voor de problematische kanten ervan. In...

Dit kost slechts 21.90 Euro
Klik hier om te bestellen!

Viot 2018

Dit boek bundelt 22 zorgvuldig geselecteerde bijdragen over recent onderzoek in de taalbeheersing.

Dit kost slechts 39.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Woordenboek Latijn / Nederlands

Hoewel het Latijn aan weinig veranderingen onderhevig is - het is immers een dode taal en het aantal vondsten van onbekende teksten is beperkt - zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek Latijn/Nederlands stellen alsook de Nederlandse taal dat...

Dit kost slechts 62.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Woordenboek Latijn / Nederlands

Hoewel het Latijn aan weinig veranderingen onderhevig is - het is immers een dode taal en het aantal vondsten van onbekende teksten is beperkt - zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek Latijn/Nederlands stellen alsook de Nederlandse taal dat...

Dit kost slechts 83.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Een mooie mengelmoes

Taal was belangrijk in de Gouden Eeuw. Schrijvers, dichters, taalgeleerden en journalisten legden zelfbewust de basis voor wat het Standaardnederlands zou worden, een taal waarop iedereen even trots leek te zijn als op de nieuwe Republiek. Tegelijkertijd...

Dit kost slechts 17.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

De glans van Vondels Lucifer

Joost van de Vondels toneelstuk Lucifer (1654) werd ver boden en verguisd in zijn eigen tijd. Maar sinds de negentiende eeuw is het een voorbeeld bij uitstek van Nederlandse toneelliteratuur die transnationale waardering oogst. Dankzij talloze vertalingen...

Dit kost slechts 20.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

De regio als garderobe

De regio als garderobe presenteert een nieuwe visie op stedelijke vernieuwing. De basis daarvoor is een omvangrijk onderzoek, waarin over een periode van tien jaar voor drie miljoen huishoudens alle individuele huishoudentransities zijn onderzocht en...

Dit kost slechts 46.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Een kleine introductie in de sterrenkunde

Benieuwd naar het verschil tussen de Grote en de Kleine Beer? Weten hoe een telescoop werkt? Wetenschapsjournalist Govert Schilling biedt een verfrissende inkijk in de kosmos. Hij schetst het heelal aan de hand van een aantal thema's. In 'gluren...

Dit kost slechts 18.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Alles en niets

Bestaat het niets? Zijn ruimte en tijd slechts een illusie? Is onze geest überhaupt in staat om ruimte te bevatten? En waarom zijn wij op aarde? Natuurkunde van de 21ste eeuw verandert ons perspectief van de wereld en van onszelf. Wetenschapsjournalist...

Dit kost slechts 19.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Vrouwen die schrijven leven gevaarlijk

'Vrouwen die schrijven leven gevaarlijk' is een iconografie van schrijvende vrouwen, met portretten van vooraanstaande en karaktervolle schrijfsters van de Middeleeuwen tot nu. Hildegard von Bingen, Jane Austen, Colette, Virginia Woolf: vrouwen...

Dit kost slechts 12.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies

Waarvoor dient een theoretisch kader? Hoe geef je een grafiek goed weer? Waar moet je aan denken bij een presentatie? Als interdisciplinaire student duik je in de theorieën en onderzoeksmethoden van uiteenlopende disciplines. Academische vaardigheden...

Dit kost slechts 18.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Zwaartekracht bestaat niet

Wat wij weten leidt altijd tot wat we niet weten. Dit boek volgt het historische pad van de meest briljante theorieën in de natuurkunde en de mensen die deze maakten: de algemene relativiteitstheorie en de kwantumveldentheorie. De paden van deze zeer...

Dit kost slechts 15.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het Onderwijsvragenboek

Waarom hebben we jaarklassen, een centraal eindexamen en lange zomervakanties? Waarom gebruiken we standaard lesmethodes en gaan we uit van gemiddelden? Waarom geven we huiswerk? Waarom cijfers? En waarom ligt de focus op cognitieve ontwikkeling? We...

Dit kost slechts 24.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Kids, koffietjes, comfortzone

Qualitytime met de kids op papadag. Koffietje doen met de collegaatjes. Chillen op een fissa met je matties. Feedback over de schutting gooien. Hun irriteren zich aan die meisje. Krijg je jeuk van deze zinnen? Dat kan kloppen, want onnodig Engels, verkleinwoorden,...

Dit kost slechts 15.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Antropoloog gezocht

In 'Antropoloog gezocht' geven drie antropologen een breed en inspirerend beeld van antropologen op de arbeidsmarkt. Wat is antropologie eigenlijk? Welke vaardigheden hebben antropologen? Waar komen ze terecht? Hoe kijken werkgevers naar de...

Dit kost slechts 18.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Human Evolution and Development

Het boek 'Human Evolution and Development' van Dick Roelofs, Nico M. van Straalen koop je bij bookspot.nl, nu voor €24.99!

Dit kost slechts 24.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Ewoks helpen mee

Luke en Leia krijgen hulp van de Ewoks!

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Een leider met de naam Leia

Leren Lezen met Star Wars is speciaal ontwikkeld voor jonge lezers. In deze reeks boeken staan verhalen die ze kennen van de films waar ze dol op zijn. Eenmaal geboeid, groeien ze door naar een hoger leesniveau.

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Problemen op Tatooine

Leren Lezen met Star Wars is speciaal ontwikkeld voor jonge lezers. In deze reeks boeken staan verhalen die ze kennen van de films waar ze dol op zijn. Eenmaal geboeid, groeien ze door naar een hoger leesniveau.

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Dit is de bemanning

Maak kennis met Han, Chewie, Lando, Qi'ra en de rest van de bemanning van de film: Solo, een Star Wars verhaal!

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

De tocht van Rey

Leren Lezen met Star Wars is speciaal ontwikkeld voor jonge lezers. In deze reeks boeken staan verhalen die ze kennen van de films waar ze dol op zijn. Eenmaal geboeid, groeien ze door naar een hoger leesniveau.

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Gevecht om Death Star

Zal het Luke lukken om de Death Star te vernietigen voor het te laat is?

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Schoolcultureel management

Dit boek is de neerslag van de professionele ervaring van twee personen die de voorbije dertig jaar op hun eigen manier bezig waren met (aspecten van) schoolorganisatie en de ontwikkeling ervan. Beide auteurs werkten op het domein van de relatie tussen...

Dit kost slechts 25.75 Euro
Klik hier om te bestellen!

Onderwijskunde als ontwerpwetenschap:

Onderwijskunde als ontwerpwetenschap is een handboek met een zeer concrete, op het vakgebied gerichte insteek. Bestaad uit deel 1 (ISBN 9789463448178) en deel 2 (ISBN 9789463449410), niet langer los beschikbaar. In deel 1 wordt een referentiekader naar...

Dit kost slechts 87.55 Euro
Klik hier om te bestellen!

Als leren pijn doet

'Als leren pijn doet. Kinderen met een leerstoornis opvoeden en begeleiden' geeft antwoorden op de vele vragen die ouders en leerkrachten hebben in de opvoeding en begeleiding van kinderen met een leerstoornis. Het helpt ouders bij het zoeken...

Dit kost slechts 23.20 Euro
Klik hier om te bestellen!

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>