Grote Webwinkel

Managementboeken

Home > Managementboeken

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>

Ontgelden

Hoe komt het dat politieke besluitvorming en monetaire en economische maatregelen altijd te laat op stoom komen? De wereld is nauwelijks bekomen van de kredietcrisis of er dient zich alweer een nieuwe gamechanger aan. De coronacrisis zal de wereld -...

Dit kost slechts 22.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Alles kip & ei?

De reclamecampagnes voor kip & ei staan in ons collectieve geheugen gegrift. Wie kent niet de slogans als 'Breek de dag, tik 'n eitje' en 'Kip, 't meest veelzijdige stukje vlees'? De reclame van de pluimveesector heeft er...

Dit kost slechts 19.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

The EFQM Excellence Model For Assessing Organizational Performance

A MANAGEMENT GUIDE The EFQM Excellence model For Assessing Organizational Performance The EFQM Excellence Model was initially developed as a framework for assessing organizations taking part in the annual 'European Excellence Award'. First introduced...

Dit kost slechts 26.11 Euro
Klik hier om te bestellen!

BiSL

Effective management of business information is critically important for modern organizations. The Business Information Systems Library (BiSL) is a generic framework which provides an effective solution for business information management. BiSL is a public...

Dit kost slechts 23.85 Euro
Klik hier om te bestellen!

Project management office management guide

- Deze management guide geeft een overzicht van de belangrijkste internationale ontwikkelingen over dit onderwerp en kan dienen als hulpmiddel bij de inrichting van een PMO. - In Nederland, maar ook in veel andere landen, gaan organisaties in toenemende...

Dit kost slechts 26.11 Euro
Klik hier om te bestellen!

Organisaties veranderen met programmas

- Dit boek richt zich primair op twee doelgroepen: verandermanagers en programmamanagers. - Grotere veranderingsopgaven vragen vrijwel altijd om een programmatische aanpak. In dit boek wordt dit thema vanuit verschillende kanten belicht. - De aanpak d.m.v....

Dit kost slechts 42.35 Euro
Klik hier om te bestellen!

Prince 2 in de praktijk

Kwaliteit is een omstreden begrip. Sommigen denken bij kwaliteit aan normen, kwaliteitssystemen, certificering, borging, voorspelbaarheid. Anderen denken bij kwaliteit juist aan inspiratie, unieke ideeën, schepping, dynamiek. In organisaties hebben we...

Dit kost slechts 26.11 Euro
Klik hier om te bestellen!

Automatisering van productieprocessen op basis van ISA-95

Om te voorkomen dat de productiebedrijven vertrekken naar de goedkopere landen, moeten de Nederlandse bedrijven alles op alles zetten om efficiënt en effectief te produceren. Standaardiseren, mechaniseren en automatiseren zijn hoogst noodzakelijk. Dit...

Dit kost slechts 47.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

Business information management en BiSL in de praktijk

Dit boek heeft als doelstelling handvatten te geven voor de inrichting en uitvoering van business informatiemanagement. Het maakt hiervoor gebruik van eenvoudige modellen waarin praktijkervaringen en praktijksituaties een plaats kunnen krijgen. Om dit...

Dit kost slechts 47.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

Sturen op samenhang op basis van GEA

General Enterprise Architecturing (GEA) met als kernwaarden: sturen op samenhang, strategisch stuurinstrument, bestuurlijke besluitvorming, organisatiebrede vormgeving, vraagstukgestuurde integrale oplossingen, open model en permanente synchronisatie....

Dit kost slechts 42.35 Euro
Klik hier om te bestellen!

Effectief sturing geven aan projecten

* Goed opdrachtgeverschap is een doorslaggevende factor voor het slagen van projecten, zo blijkt uit dit boek. * De doelgroep is in eerste instantie iedereen die opdrachtgever is of wil worden van één of meer projecten. * In 25 korte hoofdstukjes worden...

Dit kost slechts 34.83 Euro
Klik hier om te bestellen!

Projectmanagement

- Dit boek is een praktisch gebruikersboek voor het dagelijks werken in projecten. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de thema's behandeld die daarbij nodig zijn. - De inhoud van dit boek is afgestemd...

Dit kost slechts 34.83 Euro
Klik hier om te bestellen!

Projectmanagement op basis van IPMA-D

Dit boek gaat over projectmanagement. De laatste jaren heeft het vak 'projectmanagement' zich ontwikkeld tot een zelfstandige professie, waarin steeds meer wordt gewerkt op basis van internationaal erkende standaards, zoals de ICB (IPMA Competence...

Dit kost slechts 47.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

Prince2

Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Dutch. - Deze pocket guide geeft een samenvatting van de projectmanagementmethode PRINCE2, gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009. Het biedt een handzaam en vlot leesbare samenvatting...

Dit kost slechts 19.57 Euro
Klik hier om te bestellen!

Project Management office implementeren op basis van P30

Deze management guide is bestemd voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de opzet of inrichting van een PMO en die meer te weten wil komen over het P3O-model. Het is daarom bestemd voor degenen die te maken hebben met projectondersteuning,...

Dit kost slechts 26.11 Euro
Klik hier om te bestellen!

IT voor Managers

Over de serie Essential Skills for Managers Elke uitgave in deze reeks is bestemd voor iedereen die een managementfunctie heeft in een organisatie, zowel overheid als bedrijfsleven, zowel in de lijnorganisatie, als in een project. Iedere uitgave gaat...

Dit kost slechts 26.11 Euro
Klik hier om te bestellen!

Beter met Architectuur

Dit boek is een oproep. Een oproep aan organisaties en instellingen in Nederland die een rol spelen in de zorg. Aan ziekenhuizen, thuis- en mantelzorginstellingen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, apothekers, huisartsenpraktijken en zorgverzekeraars....

Dit kost slechts 26.11 Euro
Klik hier om te bestellen!

Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement

In steeds meer bedrijven en organisaties vormen projecten een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Projectmanagement is geëvolueerd tot een vitaal onderdeel van de besturing van de organisatie. Een van de eerste stappen naar professionalisering...

Dit kost slechts 47.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

Risicomanagement op basis van M_o_R® en NEN/ISO 31000

Dit boek biedt een brede kijk op risicomanagement, met achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en tips voor succesvolle toepassing. Het is bedoeld om mensen en organisaties te helpen succesvoller te zijn door het nemen van betere besluiten op basis...

Dit kost slechts 26.11 Euro
Klik hier om te bestellen!

De Projectsaboteur en PRINCE2

Dit spannende boek gaat over Simon, een jonge projectmanager die de opdracht heeft gekregen om zijn eerste grote project zelfstandig te managen. Hij past daarbij de veel gebruikte projectmanagementmethode PRINCE2 toe. De lezer wordt deelgenoot van de...

Dit kost slechts 21.75 Euro
Klik hier om te bestellen!

Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij projectmanagement en PMO

Ontwikkelingen in het vakgebied 'projectmanagement' staan niet stil. Het vakgebied verdiept en verbreedt zich voortdurend. Als een gevolg daarvan is de aandacht van IPMA verbreed van projectmanagement naar programmamanagement, portfoliomanagement...

Dit kost slechts 26.11 Euro
Klik hier om te bestellen!

Projectmanagement op basis van NCB versie 3

Mede door de verschijning van de eerste druk van dit boek, in 2008, is de belangstelling bij projectmanagers om een training te volgen op basis van de IPMA-C of IPMA-D examens zeer sterk gegroeid. Ook is het aantal opleidingsinstellingen dat trainingen...

Dit kost slechts 80.61 Euro
Klik hier om te bestellen!

De kleine prinses - maakt projectmanagement stoer - 2de druk

De woorden van Otto de Graaf tollen als ballen in een bingomachine door haar hoofd: verandering, mooier en slimmer werken, redesign, implementeren, ontwikkeling, interne en externe communicatie... de blauwe kikker. De blauwe kikker? Prinses Marenne staart...

Dit kost slechts 27.20 Euro
Klik hier om te bestellen!

BiSL - Een framework voor business informatiemanagement.

Note: This book is available in several languages: Dutch, English. Dit boek is de tweede herziene druk van de officiële uitgave van ASL BiSL Foundation dat het Framework BiSL® beschrijft. De eerste druk van dit boek dateert uit februari 2005. Sinds...

Dit kost slechts 47.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

Grip op processen in organisaties

Dit boek gaat over het analyseren, ontwerpen en inrichten van processen in organisaties. Het geeft concreet in stappenplannen wat je kunt doen als je processen in je organisatie wilt verbeteren en (her)ontwerpen. Daartoe worden ook de instrumenten en...

Dit kost slechts 57.23 Euro
Klik hier om te bestellen!

Verandermanagement in organisaties

Dit boek gaat in op alle belangrijke zaken die te maken hebben met veranderingen in organisaties en het verandermanagement dat daarbij wordt ingezet. Met 'verandermanagement' wordt hier bedoeld het doorvoeren van wezenlijke veranderingen in...

Dit kost slechts 34.83 Euro
Klik hier om te bestellen!

Programmamanagement

In dit Nederlandstalige boek wordt een volledige en goed gestructureerde uitleg gegeven van de programmamanagementmethode MSP® (Managing Successful Programmes). Dit is de derde druk van dit boek, waarvan de eerdere drukken zeer positief zijn ontvangen....

Dit kost slechts 47.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

BiSL

BiSL®, Business Information Services Library, is het framework voor business informatiemanagement. Dit is de 2de druk van het boek met de beschrijving van het BiSL Framework. Het meest in het oog lopende verschil met de eerste druk is dat de termen 'functioneel...

Dit kost slechts 19.57 Euro
Klik hier om te bestellen!

Outsourcing onder architectuur

Hoe kan architectuur bijdragen aan een verantwoorde, professionele outsourcing? De PON-werkgroep 'Outsourcing onder Architectuur' heeft de afgelopen twee jaar intensief gewerkt om deze cruciale vraag te beantwoorden. De hoofdstukken en paragrafen...

Dit kost slechts 34.83 Euro
Klik hier om te bestellen!

BiSL Zelfevaluatie

Note: This book is available in several languages: Dutch, English. Zelfevaluatie is het zelfstandig, systematisch beoordelen van de manier van werken en de resultaten die dit oplevert. Door het invullen van de BiSL Zelfevaluatie krijgt u inzicht in de...

Dit kost slechts 15.21 Euro
Klik hier om te bestellen!

Cats CM

Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training Material. Dit boek is een inleiding tot contractmanagement voor bedrijven en overheid. Het introduceert een aantal basisbegrippen en concepten...

Dit kost slechts 40.28 Euro
Klik hier om te bestellen!

Ga toch leidinggeven!

Coachen we niet te veel? En is dat kwalitatief allemaal wel in orde? Het lijkt er zelfs op dat we liever coachen dan leidinggeven. De brancheorganisaties schatten dat er in totaal 40.000 coaches in Nederland zijn. Er is kennelijk vraag naar! Dat zijn...

Dit kost slechts 21.75 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het Project Management Office als serviceafdeling

Dit boek biedt een nieuwe zienswijze op het inrichten van een Project Management Office. Daarbij staat de vraag centraal hoe je de ondersteuning van de projectorganisatie professioneel binnen je bedrijf kunt organiseren. Deze zienswijze verlaat onder...

Dit kost slechts 26.11 Euro
Klik hier om te bestellen!

Projectmanagement voor opdrachtgevers

Van dit succesvolle boek, eerder verschenen als PRINCE2 voor opdrachtgevers, zijn in het Nederlands al meer dan 12.000 exemplaren verkocht. In deze herziene versie (feitelijk de 5de druk!) verwerkt de auteur opnieuw actuele ervaringen en nieuwe inzichten....

Dit kost slechts 26.11 Euro
Klik hier om te bestellen!

Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode

Dit boek beschrijft een methode voor het ontwikkelen van een bedrijfsarchitectuur en projectstartarchitecturen op basis van het Novius Architectuur Raamwerk. Deze methode sluit aan op nationale en internationale methoden en raamwerken. Daarbij is het...

Dit kost slechts 47.65 Euro
Klik hier om te bestellen!

Handboek Managementmodellen

Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger onderwijs. Veel klassieke managementboeken beschrijven één zo'n managementmodel. Vaak is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk, behoefte aan...

Dit kost slechts 57.23 Euro
Klik hier om te bestellen!

PMI's PMBOK guide in een notendop

Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Spanish, Dutch. Dit compacte pocketbook biedt een samenvatting van A Guide to the Project Management Body of Knowledge, beter bekend als PMBOK® Guide. Het biedt een snelle...

Dit kost slechts 19.57 Euro
Klik hier om te bestellen!

Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur 2de herziene druk

Enterprise-architectuur wint steeds meer aan belang. Het is niet alleen de toenemende complexiteit in IT en de alsmaar groeiende behoefte aan informatie, maar ook de complexere manieren van zaken doen die organisaties noopt om op samenhang te sturen....

Dit kost slechts 47.42 Euro
Klik hier om te bestellen!

99 BUSINESSmodellen

Dit boek BUSINESSmodellen beschrijft (internationaal relevante) modellen voor bedrijfskundige analyse. Aan de hand van een bedrijfskundige analyse krijgen we een concreet inzicht in en gevoel voor de bedrijfssituatie. Wat zijn de drijvende krachten achter...

Dit kost slechts 68.13 Euro
Klik hier om te bestellen!

Alles over verkopen

Richte Lommert maakte carrière in de verkoop. Schreef in 1967 de brochure De Wereld in? Dan de Weg op, een voorlichting over het beroep van vertegenwoordiger. Kwam daardoor in het training- en opleidingcircuit. Werd eerst docent, later directeur van...

Dit kost slechts 18.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Hoe zitten we in de wedstrijd?

Het rapportcijfer van Kolk is de afgelopen acht jaren consistent gestegen en leidt tot voldoende zuurstof in de lucht. Het feit dat dit meer dan acht jaar groei heeft laten zien is voor mij een teken dat het duurzaam is geweest en er een goed fundament...

Dit kost slechts 12.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Peak Performance

Een boekje met vele tips en tools om hard werken met goede en effectieve ontspanning te combineren. Komen er belangrijke dagen aan, waar je op topniveau wilt presteren? Met dit boekje en de programma's die ik aanbied kun je de emotionele regie van je...

Dit kost slechts 17.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Leiderschap met vallen en opstaan

Leidinggevenden moeten veel: klanten tevreden houden, processen en procedures en protocollen handhaven, improviseren wanneer de situatie daarom vraagt, grenzen trekken wanneer dat nodig is, teams bij elkaar houden. Ze moeten individuen in hun kracht zetten,...

Dit kost slechts 19.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Resultaatgericht werken, managen en organiseren

Er is op het ogenblik heel veel belangstelling voor resultaatgericht werken en als je managers vraagt waarom dat zo is, noemen ze zeer diverse, relevante elementen: # De resultaten vallen tegen, er moet iets gebeuren. # De concurrentie neemt steeds meer...

Dit kost slechts 17.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Einstein en de kunst van het coachen

Einstein Door zijn nieuwsgierigheid en onderzoekende aanpak staat de figuur van Albert Einstein model voor oprechte, diepgaande belangstelling en persoonlijke aandacht. Vanuit die grondhouding is Einstein voortdurend vragen aan het stellen. Hij vraagt...

Dit kost slechts 19.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

TA elke dag

Transactionele Analyse is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering waarmee je je zelfbewustzijn en zelfinzicht kunt vergroten. Het is een manier om naar de verschillende delen van je persoonlijkheid (egotoestanden) te kijken. Je krijgt...

Dit kost slechts 13.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Einstein en de kunst van... conflictmanagement

onflictmanagement, een zoektocht is voor iedereen die conflicten en de eigen rol daarin beter wil begrijpen. Het boek is ook bedoeld voor iedereen die conflicten niet wil laten escaleren maar juist op een kansrijke manier wil gebruiken. In het boek is...

Dit kost slechts 19.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Einstein en de kunst van... managen zonder macht

Einstein Voor de auteurs staat Albert Einstein voor: nieuwsgierig, consistent, integer, gewetensvol, aandachtig en altijd persoonlijk. De onderzoeker, die vooral denkt in hypotheses, die hij aandachtig toetst door het stellen van vragen. Vragen en doorvragen,...

Dit kost slechts 17.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Durf, Leer en Presenteer

Jezelf presenteren met zelfvertrouwen en plezier. Dat wil jij toch ook: een presentatie boeiend, ontspannen en persoonlijk neerzetten? Met behulp van dit boek kun je zelfstandig werken aan je presentatievaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Ook kan...

Dit kost slechts 19.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

De transactionele manager

De echte problemen in organisaties zijn haast altijd mensproblemen. De verhoudingen in het team, de relatie met collegas en de medewerkers, niet gehoord en gezien worden, dingen opgelegd krijgen, geen respect krijgen, steeds kritiek krijgen, afspraken...

Dit kost slechts 31.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>