Grote Webwinkel

Vertargil superfijn 750gr

Home > Paard > Verzorging & EHBO > EHBO

Vertargil superfijn 750gr


Vertargil

Groene leem: Leem is de vaste, vette, vochtige aarde die ook door de pottenbakker wordt gebruikt. Ze kan rood, groen, geel, bruin, grijs of wit zijn. Elke soort heeft zijn eigenschappen al naar gelang de streek of de diepte waar deze klei gevonden wordt.Groene leem is een door universitaire laboratoria geverifieerde werkzame leem, die indien zij aan het zonlicht wordt blootgesteld daaraan kracht ontneemt en zeer actief wordt. Deze activering blijft jarenlang bestaan.Voor inwendig gebruik neemt men de gezuiverde leem, die ontdaan is van alle zand en andere onzuiverheden.Het is onder de naam vertargil in verschillende typen gebruiksklare verpakking verkrijgbaar.Groene leem is een levende stof, rijk aan mineralen, sporen en enzymen. In de natuurgeneeskunde valt de klei of leem onder de behandelingen met aarde,waarnaast men ook die met veen en modder kent.Leem werd in de oertijd gebruikt als huidreiniger en voor wondbehandeling. In de oude medische geschriften van bijv. Avicenna wordt er melding van gemaakt. In onze tijd eten natuurvolken in Afrika, Amerika en Australie klei tegen diarree,misselijkheid of maagpijn.In het evangelie van Johannes heelt Jezus een blinde door op de grond te spuwen en een kleipleister te maken dat hij op de ogen van de blinde aanbracht.Boeren behandelden van oudsher de kwalen van hun huisdieren en vee met leem. Als een paard een been verrekte, nam men leem, vermengde het met water en azijn en smeerde het op de pijnlijke plek. Vaak was het aan wilde dieren te danken dat men de plaatsen met helende aarde ontdekte. Men had opgemerkt dat gewonde dieren zich op speciale plaatsen in de modder wentelden en daarna snel herstelden. In de vorige eeuw hebben o.m. de Duitse natuurgeneeskundigen Kneipp, Just en Felke bijgedragen tot een heropleving van leem-behandelingen.MahatmaGandhi in India was een groot voorstander van het gebruik van leem alsnatuurlijk hulpmiddel.Vertargil wordt reeds jaren toegepast in binnen- en buitenland:• als aanvulling en ondersteuning van natuurgeneeskundige praktijken.• bij huidbehandelingen en vermageringskuren.• bij sportblessures, die snel moeten genezen.• in de dier-, plant- en boomgeneeskunde.Het onderzoek naar kwaliteiten van groene leem is nog lang niet afgeslotenen men neemt aan dat er nog vele nieuwe toepassingen mogelijk zijn, zoalshet neutraliseren van schadelijke stralingen door het absorberend vermogenvan groene leem.De werking van vertargilGroene leem bevat veel heilzame mineralen zoals aluinaarde, aluminium,ijzer, silicium, calcium, magnesium, natrium en kalium. Er zijn restsporenvan waterstof,titanium, chloor, fosfor, koolstof, mangaan en zwavel inaangetroffen.Het is rijk aan enzymen, die het opnemen van mineralen envitaminen bevorderen.Het hoge gehalte aan kiezelzuur werkt gunstig op o.a.het bindweefsel, haren, nagels en lage bloeddruk.

Artikel bestellen?

klik op de afbeelding of link om Vertargil superfijn 750gr te bestellen via de webwinkel.
Dit overzicht wordt mogelijk gemaakt door Sanders Marketing.

Dit kost slechts 23.50 Euro
Klik hier om te bestellen!