Grote Webwinkel

Dood Van Een Non

Home > SpeelDrama

Dood Van Een Non


8717377005584

Sabine Arnauld is getekend door een streng religieuze opvoeding. Na een ongeval zit ze gekluisterd aan een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'. Ze bidt God om een wonder en belooft in ruil hiervoor, na één jaar met Joris, haar leven verder in een kloostercel door te brengen. Ze geneest inderdaad, maar dan op medische gronden. Sabine blijft echter in een wonder geloven, maar houdt haar belofte niet: ze trouwt met Joris. Zijn de tegenslagen die daarop volgen (een doodgeboren baby, de dood van Joris) een straf van God? Sabine gelooft van wel en ze treedt in het klooster in waar haar zus Gertrude reeds verblijft. Wanneer ze de te ver doorgedreven ascese en de doodstrijd en absolute Godstwijfel van Gertrude meemaakt, gaat ook Sabine's geloof wankelen. Na een conflict met de moederoverste verlaat ze het klooster, zoekt, maar vindt geen houvast bij broer-priester Nikki en trekt uiteindelijk naar India, waar ze haar ganse zoektocht uitspreekt tegenover haar zus Marie-Anne.

Artikel bestellen?

klik op de afbeelding of link om Dood Van Een Non te bestellen via de webwinkel.
Dit overzicht wordt mogelijk gemaakt door Sanders Marketing.

Dit kost slechts 9.99 Euro
Klik hier om te bestellen!